Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 20 marca 2013 roku wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych o przeprowadzenie lustracji wydziałów rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych.

Analiza spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz przeprowadzone badanie właściwych instytucji, w tym m.in. sądu i służby kuratorskiej podejmującej czynności w nagłośnionej w ostatnim czasie sprawie dzieci z Hipolitowa, wzbudziła poważne zastrzeżenia. Wskazują one m.in. na brak stosowania przez sądy środków adekwatnych do zaistniałych okoliczności oraz należytej współpracy sądu z organami ścigania, służbami społecznymi, szkołami, poradniami, szpitalami i podmiotami leczniczymi. Zastrzeżenia budzi również praca kuratorów. W wielu przypadkach stwierdzono brak należytej staranności, a niekiedy wręcz lekceważące podejście do własnych obowiązków i praw podlegających ich opiece dzieci.

Wnioski płynące z analizowanych przypadków wskazują na konieczność podjęcia działań mających na celu zbadanie sprawności postępowania w poszczególnych sprawach opiekuńczych małoletnich, pod kątem prawidłowego przestrzegania obowiązujących regulaminów i procedur działania, w tym przede wszystkim pod względem zabezpieczania praw i interesów małoletnich.

O osobisty nadzór kontroli Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do prezesów sądów apelacyjnych