Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w dniu 30 stycznia 2009 r. zwrócił się do Pani Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o zapewnienie uczniom dostępu do szkół ponadgimnazjalnych na zasadzie równych szans.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas trzecich gimnazjów przystąpią po raz pierwszy do egzaminu gimnazjalnego składającego się z trzech części. Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego, obejmującego wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej zachodzi jednak obawa o ewentualne ich wykorzystanie w toku rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej