Skip to:

W związku z sytuacją, w której Lotnicze Pogotowie Ratunkowe odmówiło małoletniemu udzielenia pomocy, Rzecznik Praw Dziecka przeanalizował przepisy prawa odnoszące się do funkcjonowania tej służby i dnia 11 września 2012 r. wystąpił do Ministra Zdrowia w tej sprawie. Mając na względzie dobro małoletnich, zaapelował o podjęcie działań z zakresu kompetencji Ministra Zdrowia, które pozwolą usprawnić system niesienia pomocy najmłodszym. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że aktualne przepisy dotyczące transportu pacjentów są zgodne ze standardami bezpieczeństwa, jednak nie pozwalają na skuteczną i szybką interwencję w przypadkach zagrożenia życia. Dlatego wskazana jest ich weryfikacja, co mogłoby pomóc zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia