Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka ponownie zaapelował do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uregulowania wykonywania zawodu psychologa. Marek Michalak pyta Elżbietę Rafalską, czy resort zapoznał się z ustaleniami końcowymi Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu zawodów regulowanych zgodnie z odpowiednimi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady oraz podjął prace legislacyjne nad krajową regulacją.

Rzecznik w wystąpieniu zwrócił uwagę na doniosłą rolę pomocy psychologicznej dla ochrony zdrowia, w szczególności na zalety psychoterapii oraz konieczność zapewnienia szerokiego dostępu do Wskazał, że istnieje potrzeba niezwłocznego uregulowania kwestii związanych z wykonywaniem zawodu psychologa, tak aby zapewnić osobom przejrzyste zasady wykonywania zawodu, a małoletnim dostęp do fachowej pomocy.

Na problem konieczności prawnego uregulowania kwestii wykonywania zawodu psychologa Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę od 2011 roku, podkreślając jak szczególna jest specyfika tego zawodu i że niewłaściwe jego wykonywanie może prowadzić do naruszenia dobra dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lipca 2017 roku

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 lutego 2012 roku

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2014 roku

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie do Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 9 grudnia 2014 roku

Odpowiedź Sekretarza Stanu Wiceprzewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 listopada 2016 roku

Odpowiedź na WG