Skip to:

27 lipca 2009 Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie uregulowania w przepisach prawa dopuszczalnego ciężaru tornistrów/plecaków szkolnych.

Problem jest dostrzegany od wielu lat przez lekarzy. Wyniki badań mówią, że ponad 44% dzieci z miast i prawie 38% dzieci z terenów wiejskich ma zbyt ciężkie tornistry. W związku z tym Rzecznik Praw Dziecka zaproponował ustalenie norm, określających maksymalny ciężar tornistra/plecaka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego