Skip to:

12 czerwca 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w obchodach 10-lecia Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim. W uroczystości uczestniczyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska oraz Senator Stanisław Jurcewicz.

Kamieniecka placówka jest jedynym gimnazjum w gminie, a naukę pobiera w niej prawie 300 uczniów. Motto szkoły brzmi: "Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości".