Skip to:

27 kwietnia 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji 10. Seminarium Krajowego Rzeczników Praw Obywatelskich pod hasłem „Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”. Otwarcia spotkania dokonali Rzecznik Praw Obywatelskich RP prof. Irena Lipowicz oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O’Reilly.

Seminarium potrwa do 29 kwietnia i wezmą w nim udział ombudsmani z ponad 40 państw. Uczestnicy będą dyskutowali m.in. o prawach osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, migrantów. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawi informację dotyczącą przestrzegania praw człowieka podczas organizacji tzw. lotów deportacyjnych, w wyniku których cudzoziemcy są przymusowo odsyłani do kraju pochodzenia.

Podczas czterodniowego pobytu w Polsce rzecznicy będą m.in. gościć w Kancelarii Prezydenta, gdzie zaplanowane jest spotkanie z minister Ireną Wóycicką, następnie spotkać się mają z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grzegorzem Schetyną, odwiedzą także Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady w Auschwitz.

Seminaria Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich organizowane są co dwa lata; pierwsze odbyło się w 1996 roku w Strasburgu. Służą wymianie doświadczeń i wskazaniu najlepszych praktyk w zakresie przestrzegania praw obywatelskich.

(RPO/PAP/BRPD)