Skip to:

Przyczyny naruszania praw dziecka” – z referatem o takim tytule wystąpił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na konferencji „Dzieciństwo w potrzebie”, organizowanej w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Konferencja, która odbyła się 21 listopada w Sali Lustrzanej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, została  zorganizowana przez Zarząd Główny TPD we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał prezes TPD Wiesław Kołak, który zebranym przedstawił także informacje o przebiegu obchodów jubileuszu stulecia organizacji.  O dzieciństwie, odpowiedzialności, dzieciach – ich prawach i potrzebach  – obok Rzecznika Praw Dziecka – mówili m.in.: prof. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Wiceprezes ZG TPD, który przedstawił polski Kodeks rodzinny - efekt ewolucji praw dziecka; potrzeby dzieci niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, edukacji, rozwoju społecznego – systemowe rozwiązania w zakresie ich zaspokajania przybliżył zebranym dr hab. prof. APS Jacek Kulbaka; o ewolucji prawa do nauki i jego wpływie na rozwój społeczny opowiadała dr Helena Babiuch z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; z referatem „Władza, odpowiedzialność, równość. Prawa i obowiązki w rodzinie” wystąpił dr Piotr Zamelski z Politechniki Opolskiej,  współczesne zagrożenia w wychowaniu dzieci omówił dr Krzysztof Sawicki z Uniwersytetu w Białymstoku;  Korczakowskie dziedzictwo – rozumienie dziecka i jego potrzeb w świetle korczakowskiej koncepcji wychowania i opieki przybliżyła prof. Barbara Smolińska- Theiss z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a wiceprezes ZG TPD Zygmunt Pyszkowski mówił o idei najlepiej pojętego interesu dziecka w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  należy do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Powstało w 1919 r. z inspiracji Stefanii Sempołowskiej, znanej działaczki społecznej, pedagoga, publicystki i pisarki. Aktualnie Towarzystwo jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz dzieci. Posiada status organizacji pożytku publicznego.