Skip to:

Od 16 sierpnia 2010 roku z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce odbywa się zlot w Krakowie, w którym uczestniczą przedstawiciele 17 chorągwi ZHP z całego kraju, a także innych polskich i zagranicznych organizacji skautowych. Obecnych jest łącznie 10 tys. osób.

Zlot 17 sierpnia otworzył Premier Donald Tusk, będący patronem tego spotkania. Zwracając się do harcerzy stwierdził, iż są elitą młodego polskiego pokolenia. Być polskim harcerzem to powód do dumy - mówił - a 100 lat harcerstwa to historia bezinteresownego poświęcenia dla Polski. Premierowi towarzyszyli Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Minister Jan Orgelbrand i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Razem po uroczystości na Rynku Głównym zwiedzili teren zlotu na krakowskich Błoniach. Uczestniczyli w zajęciach sprawnościowych oraz wspólnym posiłku z harcerzami.

Na zlocie odbyło się także spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka i Naczelnikiem ZHP, które związane było z promocją wspólnej publikacji propozycji programowej dla harcerzy a dotyczącej promocji praw dziecka. Książka pt. "Mam szczerą wolę" trafi do wszystkich drużynowych w całym kraju. Spotkanie miało charakter merytorycznej dyskusji o wychowaniu, podmiotowości najmłodszych i problemach edukacyjnych. Młodzi harcerze w swoich pytaniach do Rzecznika wykazali wyjątkowe zainteresowanie znowelizowaną w ostatnim czasie ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.