Skip to:

29 listopada 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak na zaproszenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, wziął udział w Gali 100-lecia Polskiej Pediatrii, która odbyła się w Hotelu Hilton w Warszawie.

Na Sali nie zabrakło żony byłego Prezydenta RP - Jolanty Kwaśniewskiej, licznej delegacji Posłów i Senatorów RP, przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych oraz przede wszystkim kilkuset najznamienitszych polskich pediatrów.

Wręczono wiele medali, statuetek i wyróżnień. Tytuł Ambasadora Polskiej Pediatrii otrzymali m.in. Jolanta Kwaśniewska, Jerzy Owsiak i Anna Dymna. Marek Michalak otrzymał z rąk Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. Alicji Chybickiej medal "100 lat PTP 1908-2008", po czym złożył wszystkim obecnym lekarzom podziękowanie za służbę na rzecz najmłodszych, deklarując wsparcie dla działań, których celem jest szeroko rozumiane dobro dziecka. Prof. Chybicka wyraziła wdzięczność za inicjatywy Rzecznika podjęte w pierwszych miesiącach jego kadencji, a dotyczące zmiany pozycji lekarza pediatry i troski o chore dzieci.