Skip to:

8 września 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w uroczystej gali z okazji 15. Rocznicy powstania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Obecni byli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, nadinsp. Władysław Padło Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Irena Zając Prezes Fundacji, Kawaler Orderu Uśmiechu.

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc swoim podopiecznym, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Obecnie zajmuje się 230 rodzinami, w których wychowuje się 250 dzieci.