Skip to:

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1993 roku dzień 15 maja został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Rodzin.

Międzynarodowy Dzień Rodzin służy zwróceniu uwagi społeczeństw na niezwykle istotną rolę rodziny, lecz także na problemy, z jakimi się ona boryka. Rozwijanie społecznej świadomości na temat sytuacji rodzin, ich potrzeb i problemów, ma wpływ na ukierunkowane realizowanie  prorodzinnej polityki społecznej w wielu krajach.

Rodzina, to najważniejsze i najlepsze środowisko dla bezpiecznego, harmonijnego rozwoju każdego dziecka: szczęśliwa rodzina, to szczęśliwe dzieci. Wielką zachętą dla wszechstronnych inicjatyw, wspierających polskie rodziny, był prezydencki konkurs Dobry Klimat Dla Rodziny, rozstrzygnięty w lutym 2015 r.

15 maja jest także dobrym dniem na refleksje o własnej rodzinie, a także – o zachowaniu równowagi między czasem poświęcanym pracy, a czasem jaki spędzamy z rodziną.

Fundacja Humanites ogłosiła kolejną edycję akcji Dwie Godziny dla Rodziny pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej: to apel do pracodawców o umożliwienie pracownikom spędzenia w tym dniu więcej czasu z bliskimi, dzięki skróceniu o dwie godziny dnia pracy. W roku 2014 akcję wsparło wielu pracodawców z rozmaitych firm, od niewielkich, prywatnych, po urzędy państwowe, także Biuro Rzecznika Praw Dziecka.