Skip to:

2 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Konstytucja jako fundament państwa prawa", zorganizowanej przez senacką Komisję Ustawodawczą. Okazją do spotkania była 15. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W dyskusji uczestniczył m.in. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Minister Krzysztof Łaszkiewicz z Kancelarii Prezydenta RP odczytał na początku konferencji list od Bronisława Komorowskiego, w którym Prezydent wyraził uznanie dla twórców Ustawy Zasadniczej. Wykazali się dalekowzrocznością, odpowiedzialnością i zrozumieniem polskiej racji stanu. Potrafili ponad partyjnymi podziałami i bieżącymi podziałami zbudować porozumienie wokół spraw najważniejszych dla wszystkich Polaków - napisał.

Podczas dyskusji Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, prof. Marek Chmaj, zwrócił uwagę, że w ciągu 15 lat obowiązywania konstytucji było 15 inicjatyw dotyczących zmiany jej zapisów, ale ostatecznie uchwalono dwie. Głos zabrali również Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski oraz Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk.

Konferencja zainaugurowała cykl posiedzeń seminaryjnych na temat kierunków zmian konstytucyjnych.