Skip to:

16 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim, ustanowiony w 1991 roku przez UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) i Organizację Jedności Afrykańskiej. Ideą obchodów jest uświadomienie światu wagi niesienia pomocy dla najmniejszych mieszkańców Afryki.

Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim to okazja, aby dowiedzieć się więcej o potrzebach tego kontynentu. Najważniejszym problemem, któremu od wieków świat stara się zaradzić, jest brak wody pitnej, mniej niż 40% mieszkańców ma do niej dostęp.

Ujęć czystej wody brakuje w wielu krajach Afryki, ich mieszkańcy czerpią wodę z kałuż lub stawów, co ma bardzo zły wpływ na organizmy dzieci. Często dochodzi do zachorowań z powodu spożycia brudnej wody. Codziennie z tego powodu umiera 6 tysięcy afrykańskich dzieci. Najmłodsi wysyłani są do oddalonych źródeł, aby zdobyć wodę zdatną do picia.

Kolejnym problemem z którym zmaga się Afryka jest dostęp do edukacji. Na pewnych obszarach kontynentu obywatele nie mają zapewnionej nauki choćby na podstawowym poziomie. Brak edukacji przyczynia się tam do pogłębiania ubóstwa, rozpowszechniania chorób zakaźnych i wzrastania analfabetyzmu. Zaledwie 25-30% dzieci ma szanse na edukacje.

Afryka jest kontynentem, na którym występuje również bardzo wiele chorób czy wręcz epidemii. Przyczyną ich występowania jest głównie bieda, głód małe uświadomienie prozdrowotne ludności, złe warunki higieniczne, brak czystej wody pitnej, złe odżywianie, brak funduszy na profilaktykę, leki i lecznictwo. Najczęstszymi chorobami są: dżuma, cholera, malaria, gruźlica, tyfus plamisty. W Afryce odnotowuje się także najwyższy stopień zakażeń ludności tzw. "dżumą XX wieku", czyli wirusem HIV powodującym AIDS.

Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim ma zwrócić uwagę całego świata na konieczność walki z problemami, które dotykają najmłodszych mieszkańców kontynentu. Przypomina że dostęp do wody pitnej oraz edukacji jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem.