Skip to:

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka działa od 20 listopada 2008 roku. Po raz pierwszy zadzwonił dokładnie w dniu 19. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Ten numer, to zarazem telefon zaufania i telefon interwencyjny, zaś to, że jest częścią Biura RPD, pozwala, gdy sytuacja tego wymaga, na dalsze monitorowanie zgłoszonego problemu przez prawników czy psychologów.

Młodzież i dzieci, nawet najmłodsze, czasem potrzebują rozmów o swoich lękach, troskach i zmartwieniach. Nie zawsze znajdują czas i zainteresowanie ze strony dorosłych w swoim otoczeniu. Ale dzwonią też dorośli, zaniepokojeni lub bezradni wobec problemów, jakie mają dzieci.

Warto wiedzieć, że Światowy Dzień Telefonów Zaufania obchodzony jest co roku 17 maja w 160 krajach świata. Inicjatorem tego święta jest Child Helpline International, ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci.