Skip to:

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Data 2 października nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., na mocy której ustanowiono obchody Dnia Bez Przemocy, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz pragnienie „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”.

- Nie tylko 2 października, ale tak naprawdę każdego dnia powinna przyświecać nam jedna zasada: zasada unikania przemocy. Każda przemoc jest zła i na żadną nie powinno być naszej zgody – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak i przypomina o idea kampanii społecznej RPD „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz obowiązek”.

Mahatma Gandhi, którego idee przyczyniły się do powstania Dnia Bez Przemocy w pracy „The Story of My Experiments with Truth” z 1927 r. pisał: „W chwilach zwątpienia przypominam sobie, że patrząc na bieg historii można zauważyć, iż prawda i miłość zawsze zwyciężały. Bywali tyrani i mordercy; przez pewien czas mogli oni wydawać się niepokonani, ale w końcu zawsze przegrywali – myślmy o tym, zawsze. Jaką różnicę robi tym, którzy umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu czy święte imię wolności i demokracji? „Oko za oko” czyni wszystkich ślepymi. Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić”.