Skip to:

W dwudziestą rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, zorganizował 20 listopada Konferencję "Prawa dziecka - historia, stan obecny, perspektywy".

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję, zawierającą najpełniejszy katalog praw, przysługujących dzieciom. Z tej okazji w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przeszło pięciuset gości dyskutowało o obecnej sytuacji dzieci w Polsce.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka dwa dziesięciolecia obowiązywania Konwencji przyniosły wiele pozytywnych zmian. "Dzieci zaczęły być słuchane, mogą się wypowiedzieć w sprawach ich dotyczących. To jest 20 lat wdrażania dobrych inicjatyw na rzecz dzieci i 20 lat promowania praw dziecka" - podkreślił w swoim wystąpieniu Marek Michalak. W opinii Rzecznika nie można jednak spocząć na laurach - wciąż pozostaje wiele do zrobienia choćby w zakresie opieki medycznej czy edukacji dzieci i młodzieży. Niezbędne są również zmiany w systemie pomocy społecznej i wsparcia rodziny - przede wszystkim tej biologicznej, ale również rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień: Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego; Ministra Krzysztofa Stanowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Ministra Jana Orgelbranda, reprezentującego na konferencji Minister Zdrowia Ewę Kopacz; zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marka Zubika; przedstawiciela Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - Aliny Wiśniewskiej, dyrektor departamentu świadczeń socjalnych, dr Hanny Machińskiej - Dyrektor Biura Informacji Rady Europy oraz Doroty Zawadzkiej - pedagoga i psychologa rozwojowego.
Do uczestników konferencji specjalne listy wystosowali Małżonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska oraz Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.
Zebrani wysłuchali również koncertu Zespołu Dziecięcego "SERDUSZKA" ze Świdnicy, który przygotował specjalny repertuar dotyczący praw dziecka.

Podczas konferencji Marek Michalak wręczył wyróżnienia osobom, organizacjom, i instytucjom, szczególnie zasłużonym dla upowszechniania praw najmłodszych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Honorową Nagrodę Rzecznika Praw Dziecka otrzymali: prof. Maria Łopatkowa; założycielka Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, prof. Jadwiga Bińczycka; prezes Fundacji "Mimo wszystko" Anna Dymna; Fundacja Dzieci Niczyje; Komitet Ochrony Praw Dziecka; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Redakcja miesięcznika dzieci i młodzieży "Płomyczek".

W części naukowej - moderowanej przez prof. dr hab. Adama Frączka - wzięli udział: prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss ("Korczakowska idea praw dziecka"); prof. dr hab. Ewa Łętowska ("Jak młodzieży i dzieciom mówić o prawie i jak mówić, do czego mają prawo"), prof. dr hab. Alicja Chybicka ("Prawa dziecka: aspekty medyczno-zdrowotne"); prof. dr hab. Maciej Wojtyszko ("O wychowaniu przez sztukę w kontekście praw dziecka") oraz prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankieiwcz ("Działalność międzynarodowych organizacji na rzecz praw dziecka").

W tym samym czasie o swoich prawach dyskutowali uczniowie szkół gimnazjalnych: debatę "Moje prawa - moja odpowiedzialność" przygotowała Laura Koba z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ich młodsi koledzy - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku - z pomocą zawodowych aktorów, m.in. Aliny Janowskiej, Ewy Kani, Aleksandry Woźniak, Ewy Kuklińskiej i Aleksandra Mikołajczyka - zaprezentowali krótkie scenki, poświęcone wybranym prawom dziecka. Inni artyści, Jacek Frankowski i Edward Lutczyn, rysowali w trakcie Konferencji prace, poświęcone tej tematyce.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka 20 listopada 2009 roku