Skip to:

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zawierającą katalog praw i wolności przysługujących dzieciom. W dokumencie, który powstał z inicjatywy Polaków, znalazły się też zapisy dotyczące tego, co Państwa i rządy powinny robić, aby prawa najmłodszych były w pełni przestrzegane.

Konwencja, składająca się z preambuły i 54 artykułów, wyznacza minimalny standard ochrony praw najmłodszych obywateli i dopuszcza regulacje, które są dla nich korzystniejsze i wychodzą poza ustalony standard. Dokument ratyfikowały dotychczas 193 państwa.

Czy w Polsce prawa dziecka są przestrzegane? Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń kierowanych do Rzecznika można sądzić, że mamy jeszcze sporo do zrobienia. Dzieci wciąż padają ofiarą nadużyć lub zaniedbania, wiele z nich nie może korzystać z prawa do kontaktu z obojgiem rodziców lub wychowuje się poza rodziną, wciąż wiele jest do zrobienia w zakresie opieki zdrowotnej czy edukacji dzieci i młodzieży, a także pomocy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.

Dla podkreślenia rangi Konwencji o Prawach Dziecka Marek Michalak zorganizował cykl 16 konferencji wojewódzkich pod wspólnym tytułem "Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka". Począwszy od stycznia tego roku odbyły się one w Katowicach, Zielonej Górze, Opolu, Lublinie, Kaliszu, Toruniu, Słupsku, Oświęcimiu, Sieradzu, Szczecinie, Białymstoku, Rzeszowie, Świdnicy i Kielcach. W grudniu zaplanowane są dwie ostatnie- w Olsztynie i Siedlcach.

Każda konferencja poświecona była innemu zagadnieniu z zakresu praw dziecka, a debaty, które odbyły się w ich trakcie, dotyczyły:

 • prawa dziecka wobec wyzwań życia codziennego,

 • godności dziecka,

 • uwarunkowań życia codziennego wobec zdrowia psychicznego dziecka,

 • przemocy wobec dzieci,

 • sytuacji dziecka przed wymiarem sprawiedliwości,

 • podmiotowości dziecka,

 • prawa dziecka do wypoczynku,

 • działalności ludzi młodych na rzecz dzieci oraz ich świadomości i odpowiedzialności,

 • wolności zgromadzeń i stowarzyszania się,

 • prawa dziecka do opieki,

 • prawa dziecka należącego do mniejszości,

 • prawa dziecka do nauki,

 • prawa do znajomości swoich praw,

 • prawa dziecka z niepełnosprawnością.

Podczas konferencji w Siedlcach i Olsztynie zostaną poruszone tematy dotyczące odpowiedzialności dziecka oraz jego prawa do ochrony zdrowia.

Od Deklaracji Genewskiej do Konwencji o Prawach Dziecka - rys historyczny