Skip to:

25 kwietnia 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Kłodzku rozpatrzono pozytywnie 24 wnioski Rzecznika Praw Dziecka dot. właściwej regulacji sytuacji prawnej dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach.

Rzecznik konsekwentnie apeluje o działania międzyresortowe, mające na celu uregulowanie sytuacji chorych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych. Wielokrotnie zwracał uwagę na niezrozumiałe postępowanie sądów, tj. orzekanie o umieszczeniu dzieci w ZOL-ach z pominięciem pieczy zastępczej i apelował do Ministra Sprawiedliwości o zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem podczas szkolenia i narad sędziów rodzinnych. Minister Sprawiedliwości wystosował w tej kwestii list do prezesów wszystkich sądów.

Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych było głównym tematem spotkania, jakie Rzecznik Praw Dziecka zorganizował w lutym 2014 roku oraz kolejnego, 3 kwietnia 2014 roku, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik podkreślał, że w około 130 przypadkach sytuacja prawna dzieci, przebywających w tego typu placówkach, nie została właściwie uregulowania; nikt nie czuje się do końca za nie odpowiedzialny.