Skip to:

14 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji Finału 25. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

Przed oficjalną ceremonią otwarcia odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Marka Solarczyka. Natomiast zakończenie uświetnił koncert Moniki Kuszyńskiej.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza wręczyła Rzecznikowi Praw Dziecka statuetkę i podziękowanie za wieloletnią współpracę i wsparcie organizacji Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży oraz wkład w szerzenie parafiadowej idei wychowania młodych przez sport, kulturę i wiarę.

Pierwsza Parafiada odbyła się z inicjatywy o. Józefa Jońca w 1989 r. w Krakowie i była przeznaczona dla ministrantów z pijarskich ośrodków i parafii z całej Polski. Wzięło w niej udział 146 osób. Ideą parafiadowej triady jest stadion-teatr-świątynia, czyli łączenie zawodów sportowych, działań artystycznych oraz formacji duchowej.

W bieżącym roku odbyło się 28 Parafiad Regionalnych, imprez o zasięgu lokalnym, jako przygotowanie do Parafiady Międzynarodowej w Warszawie, spośród nich 5 zostało zorganizowanych w środowiskach polonijnych.

Więcej informacji: parafiada.pl