Skip to:

18 listopada br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w jubileuszowej konferencji „Prawa dziecka. Lubię to!” zorganizowanej z okazji 30-lecia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z upoważnienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wręczył pracownikom poznańskiego KOPD odznaczenia za zasługi w kształtowaniu polskiego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym. Dziękując za zaangażowanie w budowanie dzieciom świata bez przemocy, Rzecznik przypomniał o naukach Janusza Korczaka, który nakazywał widzieć w dziecku człowieka i traktować go z należnym szacunkiem i uwagą.

- Jesteśmy w przededniu 25-lecia Konwencji o Prawach Dziecka. Sejm RP ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Wnioskowałem o to, by był to dzień wolny od tradycyjnej nauki, by skupić się wtedy na dokładniejszej edukacji w zakresie praw dziecka, na rozmowach z dziećmi o przysługujących im prawach – mówił Marek Michalak, odwołując się w swoim wystąpieniu także do praktycznego wymiaru Konwencji, stosowania jej zapisów na co dzień – przez sądy rodzinne, szkoły i organizacje działające na rzecz najmłodszych.  

Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowane zostały panie: Jolanta Graczyk-Ogdem i Katarzyna Ostrowska, natomiast Brązowe Krzyże Zasługi otrzymały Jolanta Buczkowska i Anna Krzywicka-Filuś. Jubileuszowe gratulacje złożył także Wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień, przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka;  poeta Marcin Bryczyński odczytał napisany specjalnie na okazję dwóch jubileuszy – KOPD w Poznaniu i Konwencji o Prawach Dziecka – wiersz pt. "Ach te dzieci".

Uroczystemu otwarciu konferencji towarzyszył występ Teatru Szkolnego „Łejery” oraz występ Orkiestry Kameralnej PSM I stopnia, swoje umiejętności zaprezentowali soliści i chór pod dyrekcją Kazimierza Trzeciaka.

Spotkanie było okazją do wspomnień, podsumowań, ale i kreślenia planów na przyszłość.– Szanujmy dziecko takim, jakim jest – z jego zaletami i wadami. Jeśli obiecujemy, dotrzymujmy słowa. Jeśli zawiedliśmy, umiejmy przeprosić. Słuchajmy dziecka tak, żeby czuło, że zostało wysłuchane. Uczmy odpowiedzialnego korzystania z praw – mówiła Beata Kolska-Lach, założycielka poznańskiego Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, która przedstawiła w zarysie historię organizacji i ogrom trudnych, dziecięcych historii, z jakimi od 30 lat mierzą się pracownicy i wolontariusze poznańskiego KOPD.

Trzy dekady działalności KOPD w Poznaniu to kilkadziesiąt tysięcy dzieci i rodzin otoczonych wsparciem, setki specjalistów i tysiące uczniów z certyfikatami szkoleń. Wiele badań i kampanii informacyjnych oraz konferencji, to wreszcie aktywne współuczestnictwo w tworzeniu systemu pomocy dzieciom i rodzinom w Poznaniu i Wielkopolsce – jak choćby sztandarowe projekty: „Otwarte drzwi szpitali dziecięcych” i „Szpital bez łez”, które sprawiły, że mali pacjenci przestali cierpieć z powodu rozłąki z rodzicami.

W ramach konferencji Anna Maria Wesołowska – Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, Społeczny Doradca RPD, wygłosiła wykład pt. „Rola edukacji prawnej w świetle nowych zagrożeń”; dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przedstawił referat „Kontakty rodziców z dziećmi a standardy praw człowieka w świetle Konwencji o Prawach Dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, a Mirosława Kątna, przewodnicząca Zarządu Krajowego KOPD, Społeczny Doradca RPD - „Prawa dziecka: mity i rzeczywistość – z doświadczeń Komitetu Ochrony Praw Dziecka”; natomiast prof. Anna Brzezińska z Instytutu Psychologii UAM Poznań mówiła „O dziecięcej godności i nadziei”. Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego, Kuratora Oświaty i Rektor UAM w Poznaniu.

Podczas wizyty w Wielkopolsce Rzecznik złożył wizytę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie spotkał się z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji insp. drem Rafałem Batkowskim, z którym rozmawiał m.in. o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci i realizowaniu w praktyce zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik wraz z Komendantem Wojewódzkim złożyli także wizytę w Komisariacie Policji Poznań-Jeżyce, gdzie zapoznano się z wykorzystywaniem w praktyce dokumentu pn. "Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka", który zaprezentowano 30 maja br. podczas konferencji, a który w formie plakatu został przekazany do wszystkich jednostek Policji w Polsce. Chodzi o zabezpieczenie interesów dziecka oraz zapewnienie mu właściwej opieki i poczucia bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania, a także o praktyczne wsparcie dla funkcjonariuszy Policji w sytuacji podejmowania działań, podczas których obecne jest dziecko.