Skip to:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie służy dzieciom i młodzieży już 30 lat. Ten radosny jubileusz placówka obchodziła 19 września br. Było to wydarzenie szczególne, podczas którego ośrodek otrzymał sztandar. W uroczystościach uczestniczył Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Jubileusz uświetniły występy artystyczne wychowanków i absolwentów. Młodych artystów oklaskiwali goście, m.in. przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz oświatowych, samorządowych, reprezentanci zaprzyjaźnionych firm i instytucji wspierających na co dzień działania huckiej placówki, emerytowani nauczyciele, rodzice, absolwenci i liczne grono przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Marek Michalak w swoim wystąpieniu przypomniał idee, przyświecające Kawalerom Orderu Uśmiechu i szkołom, które wybierając to zacne grono za patronów ze szczególnym zaangażowaniem realizują prawa dziecka do nauki i zabawy, do szacunku i godnego życia.

Na spotkaniu jubileuszowym nie mogło zabraknąć wieloletniej dyrektorki placówki pani Wandy Faber, dr Czesława Barańskiego, który był pomysłodawcą ośrodka oraz księdza kanonika Henryka Skuzy, który odbierając okolicznościowe wyróżnienie podkreślił, że praca na rzecz drugiego człowieka jest zwyczajnym zadaniem każdego z nas. O tym, jak ważny jest uśmiech i przenoszenie akcentu z siebie na innych ludzi, opowiadała Dorota Sokołowska z radomskiego Kuratorium Oświaty.

Tadeusz Kosiński - dyrektor SOSW w Hucie - podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w długoletnią pracę na rzecz placówki, podkreślając ich niemałe zasługi. Po części artystycznej i oficjalnej Rzecznik Praw Dziecka zapoznał się z działalnością placówki i z wprowadzonymi w niej zmianami, które pozwalają nauczycielom jeszcze lepiej pomagać podopiecznym w codziennych zadaniach, tworząc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami większe szanse na sukces a także przygotowując ich do odnalezienia się w codzienności.