Skip to:

6 kwietnia 2013 roku podczas Międzynarodowego Kongresu z okazji "XV-lecia Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii" we Wrocławiu zostało zebranych prawie czterysta nowych (378) podpisów pod Deklaracją Warszawską. Dokument ten powstał na zakończenie Roku Janusza Korczaka z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Deklarację Warszawską we Wrocławiu podpisała m.in. Pani Elżbieta Seredyn, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej.

"W imię pokoju i szacunku dla podstawowych praw człowieka oraz wiary w godność i wartość istoty ludzkiej, w dążeniu do zapewnienia każdemu atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia wzywamy zarówno rządy, jak i organizacje pozarządowe oraz wszystkie dorosłe osoby do podjęcia wszelkich działań gwarantujących każdemu dziecku świat wolny od przemocy, upokorzenia, biedy, niesprawiedliwości, dyskryminacji i zaniedbania, gwarantujących wszystkim pokoleniom dobrą przyszłość."

Deklarację Warszawską cały czas można podpisywać:

deklaracjawarszawska.pl