Skip to:

Święto to zostało ustanowione 19 sierpnia 1982 roku na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconej kwestii palestyńskiej.

Na świecie w ciągu ostatniej dekady ponad 2 miliony dzieci zginęło w konfliktach zbrojnych, 6 milionów zostało rannych, wiele zostało sierotami. 500 tysięcy dzieci zostało zmuszonych do rozpoczęcia służby wojskowej lub zostało seksualnymi niewolnikami (dane ONZ).

O dzieciach, ofiarach agresji zbrojnych pisze w swojej rozprawie Marta Prucnal zwyciężczyni II edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę doktorską, będącą swoistym przewodnikiem po tym zagadnieniu. Autorka opracowała rys historyczny oraz dokonała przeglądu międzynarodowych aktów prawnych, które chronią dziecko w sytuacji konfliktu zbrojnego. Książka analizuje również Artykuł 38 Konwencji o Prawach Dziecka, mówiący o respektowaniu norm międzynarodowego prawa humanitarnego i mający zastosowanie w przypadku konfliktów zbrojnych i odnoszących się do dzieci. Książkę wydano nakładem Rzecznika Praw Dziecka.

Marek Michalak jest również inicjatorem oraz autorem oświadczenia Zarządu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC zwracającego uwagę na krzywdę dzieci uwikłanych w konflikty zbrojne w Syrii, które zostało przedstawione Komitetowi Praw Dziecka ONZ

Oświadczenie Zarządu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC