Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 21 lutego 2011 roku udział w konferencji inaugurującej Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W spotkaniu uczestniczyli również Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz przedstawiciele Komendanta Głównego Policji i samorządów prawniczych adwokatów, radców prawnych, komorników i kuratorów.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął 21 lutego 2011 roku udział w konferencji inaugurującej Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W spotkaniu uczestniczyli również Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz przedstawiciele Komendanta Głównego Policji i samorządów prawniczych adwokatów, radców prawnych, komorników i kuratorów.