Skip to:

W poniedziałek 20 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalaka uczestniczył w konferencji inaugurującej Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, zorganizowanej przez Ministra Sprawiedliwości.

W spotkaniu wzięli również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski, Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Bobrowicz, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej Krzysztof Boszko, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martusewicz, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, I Zastepca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, wiceprezes Krajowej Rady Komorników Sądowych Krzysztof Dolny, przedstawiciel Straży Granicznej płk Tomasz Semeniuk, tj. przedstawiciele środowisk zaangażowanych w organizację "Tygodnia".

W swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że rozpoczęty został szczególny tydzień, który w dużej mierze dotyczy najmłodszych. Przypomniał przy tym słowa Janusza Korczaka "nie ma większego przestępstwa niż krzywda wyrządzona dziecku". W ten sposób nawiązał też do obchodzonego właśnie Roku Janusza Korczaka. Marek Michalak zwrócił uwagę na fakt, iż uwzględnione zostały jego ubiegłoroczne postulaty dotyczące przesłuchiwania dzieci w warunkach przyjaznych poza salą sądową, a także w kwestii odpowiedniej reprezentacji małoletniego w procesie karnym. Zwrócił jednak uwagę, iż z analizy spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka wynika, że w dalszym ciągu postępowania o przestępstwa na szkodę małoletnich niejednokrotnie toczą się zbyt długo. Niepokojąca pozostaje również zaobserwowana praktyka umarzania postępowań przygotowawczych w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej zwłaszcza wobec uczniów, z uwagi na brak przesłanek do ścigania z oskarżenia publicznego przestępstwa prywatnoskargowego ze względu na brak interesu społecznego. Rzecznik podkreślił, że krzywda wyrządzona dziecku, nie jest krzywdą jednostki, gdyż problem krzywdzenia dziecka poprzez naruszanie nietykalności cielesnej jest problemem społecznym, pedagogicznym, prawnym i etycznym. Zwrócił również uwagę na publikacje, które można traktować jako zachęcanie do bicia dzieci, co w Polsce jest przestępstwem.

"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" to coroczna inicjatywa, która ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 20-25 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Dyżury pełnione w ośrodkach będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" wiele instytucji. Interdyscyplinarność tych dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej ofiarom przestępstw będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie postępowania przygotowawczego oraz kuratorzy i komornicy odnośnie postępowania wykonawczego. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Więcej informacji na www.pokrzywdzeni.gov.pl.