Skip to:

11 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w inauguracji „Akademii Rodziców” pt. „Jak odkrywać i rozwijać talenty naszych dzieci”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku, a jego inicjatorką była Poseł Domicela Kopaczewska.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali: Urszula Augustyn Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa w Szkołach, Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Dorota Zawadzka Społeczny Doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Grażyna Troszyńska Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

„Akademia Rodziców” ma za zadanie wyposażyć opiekunów w wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie rozwoju talentów u dzieci. Kompetentne wsparcie zdolności dziecka jest kluczem do jego życiowego sukcesu. Zamierzeniem projektu jest budowanie odpowiedniego klimatu szkoły opartego o wzajemne zaufanie i szacunek oraz budowanie partnerskich relacji, dających satysfakcję rodzicom, nauczycielom i uczniom.