Skip to:

Ruszyła kolejna odsłona akcji Historia Misia: „Nie bij mnie – kochaj mnie” organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci oraz braku reakcji dorosłych wobec aktów krzywdzenia najmłodszych. To ważny problem, zaś Historia Misia znakomicie wpisuje się w założenia trwającej od maja 2013 roku kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Reaguj. Masz Prawo”.

Wspieram każdą dobrą kampanię na rzecz walki z przemocą wobec dzieci – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. – Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest godna wsparcia i poparcia ze względu na szlachetny cel i zasięg oddziaływania. Niech te misie przypominają, że nie wolno bić dzieci – nigdy i nigdzie.
Razem tworzymy koalicję na rzecz ochrony dzieci przed każdą formą przemocy i złego traktowania.
Wielu tragedii dzieci moglibyśmy uniknąć, gdyby dzieciom udzielono wsparcia, zareagowano na ich krzywdę. Tutaj ważna jest odwaga i reakcja każdego, kto widzi, że krzywdzone jest dziecko – nie tylko policji i pracowników socjalnych, lecz także i może przede wszystkim każdego sąsiada czy przypadkowego obserwatora szkodliwej dla dzieci sytuacji, np. w parku, w autobusie, na ulicy.

Dziś mieszkańcy wielu polskich miast zaopatrzeni w pluszowe maskotki, symbolicznie owinięte bandażami i oklejone plastrami obrazującymi doznaną przemoc, wyjdą na ulicę, by w ten sposób wyrazić swój sprzeciw przeciwko brutalnym aktom krzywdzenia dzieci. Celem happeningu jest zwrócenie uwagi przechodniów na problem obojętności dorosłych oraz informowanie dzieci – ofiar przemocy – o ich prawach i przekazanie im informacji, gdzie mogą szukać pomocy.

Historia Misia: „Nie bij mnie, kochaj mnie” to otwarta inicjatywa, w której mogą wziąć udział wszyscy: osoby prywatne, jednostki, instytucje, organizacje. Wystarczy wziąć misia, symbolicznie go zabandażować i przyczepić specjalnie przygotowaną fiszkę z napisem „Nie bij mnie, kochaj mnie" (można pobrać ją ze strony www.wosp.org.pl/historia_misia).

Akcja rozpocznie się około godz. 10:00 na warszawskiej Pradze w okolicach Dworca Wileńskiego, a ok. 11:30 Jerzy Owsiak, pracownicy Fundacji i wolontariusze Pokojowego Patrolu w okolicy Ronda Dmowskiego będą rozdawać obandażowane misie, symbol akcji.

W Łodzi organizatorzy akcji wraz z wolontariuszami planują happening, podczas którego przebiorą się za niechciane zabawki. W Strykowie natomiast uczniowie SP nr 1 na budynku sali gimnastycznej namalują misia.

Po raz pierwszy symboliczne pluszaki czekały na przechodniów w grudniu ubiegłego roku. Wówczas można było je znaleźć na przystankach, ulicach czy w parkach w kilku miastach Polski, między innymi we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat ogólnopolskiej akcji, a także kontakt do organizatorów znajduje się na stronie www.wosp.org.pl/historia_misia

2013_04_16_nie_bij_mnie_kochaj_mnie.jpg