Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 5 sierpnia 2010 roku z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewem Włodkowskim. Rozmowa dotyczyła problemu zbyt długiego oczekiwania na miejsca w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Brak dostatecznej liczby miejsc w ośrodkach socjoterapii i wychowawczych jest od dłuższego czasu przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Dziecka. Pomimo tego, że liczba ośrodków - a co za tym idzie, liczba miejsc - rośnie, nadal są problemy z nieletnimi, dla których nie można znaleźć miejsca w placówce.

Nieletni, oczekujący na miejsce w ośrodku, są kierowani do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub umieszczani w policyjnych izbach dziecka. Przebywają więc razem z dziećmi, które znalazły się w tam z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. Nie sprzyja to procesowi wychowawczemu dzieci z domów dziecka i może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.