Skip to:

15 września 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Dyrektora Zamku Królewskiego profesora dr hab. Andrzeja Rottermunda oraz Fundacji Hanny Reiter "The Ambassadors of Culture", wziął udział w inauguracji programu edukacyjnego "Bernardo Bellotto - ambasador kultury" i warszawskiego festiwalu "Skrzyżowanie kultur". Spotkanie, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, uświetnił koncert "Taniec i muzyka Grecji".

"The Ambassadors of Culture" jest wielokulturowym programem, dającym nauczycielom i uczniom szerokie możliwości pogłębienia wiedzy na temat kultury, geografii i tradycji oraz poznania specyfiki innych krajów.

Rzecznik, w swoim wystąpieniu adresowanym szczególnie do licznie przybyłych dzieci i przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, zaakcentował prawo dziecka do edukacji i rozwoju oraz poparł ideę nawiązania współpracy pomiędzy polskimi szkołami a Ambasadami. Marek Michalak zwrócił uwagę na szczególne znaczenie poznawania i doświadczania różnorodności kulturowej w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dziecka.

15 września 2008 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, na zaproszenie Dyrektora Zamku Królewskiego profesora dr hab. Andrzeja Rottermunda oraz Fundacji Hanny Reiter "The Ambassadors of Culture", wziął udział w inauguracji programu edukacyjnego "Bernardo Bellotto - ambasador kultury" i warszawskiego festiwalu "Skrzyżowanie kultur". Spotkanie, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, uświetnił koncert "Taniec i muzyka Grecji".