Skip to:

Nancy Chandler - wybitna amerykańska działaczka na rzecz pomocy ofiarom wykorzystywania seksualnego i przemocy fizycznej - złożyła 29 października br. wizytę w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

W spotkaniu, w którym wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz pracownicy Biura, poruszono kwestie pomocy dziecku - ofierze molestowania seksualnego. Pani Chandler zaprezentowała rozwiązania prawne i procedury postępowania z ofiarą oraz sprawcą tego typu przestępstw w Stanach Zjednoczonych. Opowiedziała również o własnych doświadczeniach i metodach pracy z pokrzywdzonymi dziećmi.

Nancy Chandler była jednym z uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", która odbyła się 27 i 28 października br. w Warszawie. Jest aktualnie prezesem zarządu Center of Child Advocacy, organizacji zajmującej się interdyscyplinarną pomocą dzieciom-ofiarom przemocy fizycznej i przestępstw na tle seksualnym. Bierze również udział w programie zajmującym się profilaktyką wykorzystywania seksualnego dzieci. W latach 1994-2007 pełniła obowiązki dyrektora Krajowego Sojuszu na rzecz Dzieci.