Skip to:

20 sierpnia 2009 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o uregulowanie statusu prawnego asystentów, wspierających dzieci niepełnosprawne.

W myśl obowiązujących przepisów miejscem pracy asystenta jest przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej. Zdaniem Rzecznika osoby, opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, powinny pomagać im również w szkole i przedszkolu. W wystąpieniu do Minister Katarzyny Hall Rzecznik podkreślił również konieczność określenia kwalifikacji, jakie powinien posiadać asystent.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej