Skip to:

7 maja 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji prasowej prezentującej wyniki badania pt. "Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci", przeprowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Millward Brown. Badanie objęte zostało patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W konferencji wzięły również udział Pani Monika Sajkowska - Wiceprezes Fundacji, oraz Pani Jolanta Zmarzlik i Pani Joanna Włodarczyk z Fundacji Dzieci Niczyje.

Wyniki badania pokazują, że zdecydowana większość (71%) polskich nastolatków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej formy przemocy. Nastolatki najczęściej padają ofiarami przemocy ze strony swoich rówieśników - ponad połowa przypadków (59%). Na tle wyników z USA i Wielkiej Brytanii Polska wypada najgorzej pod względem przemocy fizycznej ze strony dorosłych: według badań doświadczył jej co piąty badany (21%). W Wielkiej Brytanii odsetek ten jest aż 3 razy mniejszy i wynosi 7%. Niestety większość tych przypadków to przemoc ze strony rodziców - (55% odpowiedzi).

Podczas konferencji Rzecznik Praw Dziecka mówił o tym, jak ważne jest zwrócenie uwagi na skalę tego zjawiska. Argumentował, że walka toczona z przemocą wobec dzieci będzie tym skuteczniejsza, im więcej osób, instytucji i środowisk pozyska do współdziałania. Marek Michalak podkreślił wagę zaangażowania lekarzy i pedagogów, którzy powinni stanowić kolejne ogniwo pozwalające na wczesne wykrywanie przypadków przemocy wobec dzieci. Rzecznik Praw Dziecka zaakcentował kolejny raz, że nie wolno odwracać głowy, gdy widzimy krzywdzone dzieci, lub podejrzewamy, że mogą one być ofiarami krzywdzenia.

Wyniki badania.