Skip to:

19 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak odebrał z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Jak co roku przynieśli je harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, który w betlejemskiej sztafecie uczestniczy od 1991 r. Tegorocznym hasłem wędrówki Światła są słowa św. Jana Pawła II: "Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym". Ma przypominać, że "Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych".

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz osób potrzebujących. Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje miłość i braterstwo, a dzięki harcerzom już do wielu lat jest przyjmowane  na czas Bożego Narodzenia także w polskich domach.