Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października 2010 roku do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego z apelem o odstąpienie od ewentualnie planowanych cięć budżetowych, polegających na likwidacji tzw. "becikowgo" oraz niekorzystnych zmianach w przepisach dotyczących ulg prorodzinnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka oszczędności w budżecie Państwa nie powinny dotykać najważniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Tymczasem redukcja ulg podatkowych na dzieci, jak również likwidacja jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, mogą znacznie pogorszyć sytuację polskich rodzin. Jak podkreślił Marek Michalak zawsze należy mieć na względzie, że kryzys najbardziej uderza w rodzinę, a konstytucyjnym zadaniem Państwa jest zapewnienie jak najlepszych warunków - także ekonomicznych - do jej rozwoju.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Finansów

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 20 października 2010 roku do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego z apelem o odstąpienie od ewentualnie planowanych cięć budżetowych, polegających na likwidacji tzw. "becikowgo" oraz niekorzystnych zmianach w przepisach dotyczących ulg prorodzinnych.