Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 13 stycznia 2010 roku do Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły o przedstawienie wyników tegorocznej kontroli miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kontrole stanu sanitarnego obiektów, w których przebywają dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych, przeprowadzane są każdego roku przez pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Dzięki temu - w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa korzystających z tych obiektów uczniów - możliwa jest szybka reakcja odpowiednich służb.

Marek Michalak zaapelował także do Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły o zwrócenie podczas kontroli szczególnej uwagi na warunki zakwaterowania, utrzymania higieny oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych w miejscach, w których przebywać będą dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Głównego Inspektora Sanitarnego

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 13 stycznia 2010 roku do Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyły o przedstawienie wyników tegorocznej kontroli miejsc zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.