Skip to:

20 listopada odbędą się drugie już obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, ustanowionego przez Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Z tej okazji RPD ogłosił konkurs na miasto gospodarza tegorocznych obchodów. Po zapoznaniu z się nadesłanymi zgłoszeniami, Marek Michalak wybrał miasto Brzeg z województwa opolskiego.

Konkurs na gospodarza centralnych obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2016 skierowany był do miast mających od 20 do 50 tysięcy mieszkańców. Zwycięski Brzeg przedstawił niezwykle ciekawą i bogatą ofertę na przeprowadzenie centralnych obchodów; znalazły się w niej konkursy, warsztaty, konferencje oraz spotkania dzieci i dorosłych z autorytetami m.in. z dziedziny prawa, psychologii i pedagogiki. Specjaliści Rzecznika Praw Dziecka oraz sam Rzecznik Praw Dziecka odwiedzą wszystkie szkoły w mieście, aby osobiście spotkać się z brzeskimi uczniami. Cały tydzień spotkań z prawami dziecka zamknie uroczysta gala finałowa w Brzeskim Centrum Kultury, która będzie nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale także merytorycznie podsumuje obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Brzeg nie tylko przygotował bogatą ofertę na cały tydzień poprzedzający 20 listopada, ale także zgromadził wokół obchodów komitet organizacyjny składający się z przedstawicieli urzędu miasta, miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci. Tak profesjonalne podejście gwarantuje sukces wszystkich zaplanowanych działań.

Rzecznik Praw Dziecka chce, aby co roku centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbywały się w innym mieście. Będzie to okazja do szerokiej promocji praw dziecka w różnych regionach Polski. W zeszłym roku gospodarzem była Świdnica, nosząca dumne miano Stolicy Dziecięcych Marzeń. Przez tydzień Świdnica żyła prawami dziecka i cała społeczność lokalna z radością uczestniczyła w wydarzeniu oraz dała wspaniały wyraz rozumienia idei praw dziecka.