Skip to:

27 czerwca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak gościł w swoim Biurze dziennikarzy bułgarskiej telewizji NOVA, specjalizujących się w tematyce ochrony praw dziecka. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Wykonawczy organizacji pozarządowej Krajowa Sieć na rzecz Dzieci (National Network for Children) Georgi Bogdanow oraz dziennikarze telewizji NOVA Marina Tsekova i Andrey Stoilov.

Wizyta jest kontynuacją współpracy między bułgarskimi organizacjami pozarządowymi, a Biurem Rzecznika Praw Dziecka w Polsce nawiązanej podczas pobytu Marka Michalaka w Sofii w 2012 roku.

Informacje przekazane dziennikarzom są wsparciem merytorycznym bułgarskiego sektora pozarządowego, który dąży do utworzenia instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Bułgarii. Marek Michalak zaprezentował osiągnięcia Polski w zakresie opieki nad dziećmi i zabezpieczeniem praw najmłodszych, przedstawił kompetencje polskiego Ombudsmana oraz wskazał na korczakowski rodowód instytucji Rzecznika.

Przebywający w Polsce dziennikarze nawiązali także kontakty z najważniejszymi instytucjami i fundacjami pomagającymi dzieciom oraz zapoznali się z ich funkcjonowaniem.