Skip to:

11 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem konferencji inaugurującej program "Chronimy dzieci", którego celem jest certyfikacja warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Projekt realizowany jest w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka przez samorząd Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundację Dzieci Niczyje.

17 placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Warszawy rozpoczyna realizację programu zwiększającego bezpieczeństwo podopiecznych domów dziecka i pogotowi opiekuńczych. Instytucje, które przez pół roku wdrożą standardy ochrony najmłodszych przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym, otrzymają certyfikat "Chronimy dzieci" i dołączą do grona warszawskich placówek wychowawczych i edukacyjnych realizujących strategiczne podejście do ochrony dzieci. Posiadanie przez placówkę certyfikatu oznacza m.in., że w takim miejscu nie są zatrudniane osoby karane za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Ponadto, cały personel potrafi rozpoznać oznaki krzywdzenia i zna procedury interwencji w takich przypadkach, a wychowankowie edukowani są na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

W tej chwili certyfikaty "Chronimy Dzieci" posiadają 22 warszawskie placówki: szkoły, przedszkola i organizacje pozarządowe. Więcej informacji o programie na www.chronimydzieci.fdn.pl.

11 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem konferencji inaugurującej program "Chronimy dzieci", którego celem jest certyfikacja warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych spełniających standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Projekt realizowany jest w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka przez samorząd Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundację Dzieci Niczyje.