Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 8 maja 2012 roku z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Rozmowa dotyczyła sytuacji, do której doszło w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, a także problemów lecznictwa psychiatrycznego najmłodszych.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 8 maja 2012 roku z Minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania. Rozmowa dotyczyła sytuacji, do której doszło w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, a także problemów lecznictwa psychiatrycznego najmłodszych.