Skip to:

6 października 2010 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki zmianom w przepisach - o które konsekwentnie wnioskował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalaka - od 1 września 2011 roku każda placówka szkolna będzie zobowiązana zapewnić uczniom dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej.

Rzecznik Praw Dziecka już rok temu zwracał uwagę Ministra Edukacji Narodowej na problem zapewnienia uczniom dostępu do bieżącej ciepłej wody i środków czystości. Kontrole przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku szkolnym 2008/2009 wykazały bowiem, że stan sanitarny w szkołach i placówkach nie jest zadowalający. Stwierdzono wówczas niewłaściwe warunki do utrzymania higieny osobistej w 23 % szkół i placówek podlegających kontroli, przy czym problem braku ciepłej wody dotyczył ok. 11% badanej grupy . W opinii Marka Michalaka nowe rozporządzenie przyczyni się do istotnego zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów.

6 października 2010 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki zmianom w przepisach - o które konsekwentnie wnioskował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalaka - od 1 września 2011 roku każda placówka szkolna będzie zobowiązana zapewnić uczniom dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej.