Skip to:

5 listopada br. w Sejmie uczestniczył w posiedzeniu wspólnym komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej i Rodziny, które jednogłośnie opowiedziały się za ustanowieniem 20 listopada Dniem Praw Dziecka, o co Rzecznik wnioskował w sierpniu 2014 r, a podczas posiedzenia Sejmu wysłuchał II czytania projektu dotyczącego tej uchwały. 20 listopada br. przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka ma przypominać szczególną rolę Polski – inicjatora uchwalenia Konwencji – w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.

Konwencja to obecnie najważniejszy na świecie dokument chroniący prawa dzieci, nazywana jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. Podczas trzydniowego Kongresu Praw Dziecka, organizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka z okazji jubileuszu Konwencji, m.in. zaprezentowane zostały broszury, omawiające językiem zrozumiałym dla dzieci i młodzieży zapisy prawne dwóch protokołów do Konwencji już ratyfikowanych przez Polskę.

Marta Santos Pais w Sejmie była świadkiem drugiego czytania projektu uchwały ws. ustanowienia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, gdzie głos zabrał również Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Specjalne posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka podczas posiedzenia Sejmu