Skip to:

3 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie generalne do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów powiatów w sprawie zamiaru likwidacji części szkół.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do samorządowców ze względu na podjęcie w wielu gminach uchwał intencyjnych w sprawie likwidacji szkół. Marek Michalak wyraził swoje ogromne zaniepokojenie planowanym zamknięciem placówek bez przeprowadzenia konsultacji ze środowiskiem lokalnym. Jak podkreślił, wpłynęło do niego w tej sprawie wiele skarg od dzieci i ich rodziców.

Rzecznik przestrzegł przed likwidowaniem placówek tylko ze względu na ich wielkość, zwracając uwagę na to, że wiele z nich jest dobrze zorganizowanymi placówkami, w których stale podnosi się poziom nauki. Podkreślił również, że podejmując decyzję o likwidacji bądź przekształceniu placówki oświatowej należy pamiętać, że niebawem konieczne będzie zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i zabawy dzieciom sześcioletnim, które zostaną objęte obowiązkiem szkolnym.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów powiatowych

3 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak skierował wystąpienie generalne do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów powiatów w sprawie zamiaru likwidacji części szkół.