Skip to:

Z okazji XX-lecia prawa ochrony danych osobowych w Polsce, Generalny Inspektor Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa zorganizowała Międzynarodową Konferencję „Niezmienne wartości i ich skuteczna ochrona w dobie przemian”.

Konferencja objęta patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP zgromadziła specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym byłych Generalnych Inspektorów Danych Osobowych. W wydarzeniu brali również udział odpowiednicy GIODO z krajów europejskich.

Nie mogło zabraknąć także głosu Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że kluczowym elementem edukacji cyfrowej jest zwrócenie uwagi na ochronę danych osobowych i ochronę prywatności. Celem tej edukacji jest: zdobycie przez dzieci i młodzież niezbędnej wiedzy, zrozumienie cyfrowych praw i obowiązków, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w aspekcie wykorzystania danych osobowych, podnoszenie świadomości na temat zagrożeń, a także pomoc uczniom w poruszaniu się w środowisku cyfrowym z zaufaniem, zrozumieniem i poszanowaniem praw wszystkich osób.

Zwrócił także uwagę, że sytuacja w ochronie danych osobowych zmieni się od 25 maja 2018 r., kiedy wjedzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przewiduje ono, że szczególnej ochrony danych osobowych (zwłaszcza podczas korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego) wymagają dzieci, gdyż mogą być mniej świadome ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących im, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Marek Michalak podkreślił, że w dobie wielkich wyzwań związanych z postępem technologicznym oraz przemianami w systemie ochrony danych osobowych, niezwykle ważne jest aby istniała silna, niezależna instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, która zapewni pełną realizację prawa człowieka do ochrony prywatności.   

Taka szczególna ochrona powinna mieć zastosowanie przede wszystkim przy wykorzystywaniu danych osobowych dzieci do celów marketingowych, tworzenia profili osobowych lub profili użytkownika na platformach cyfrowych, a także do zbierania danych osobowych dotyczących dzieci, gdy korzystają one z usług skierowanych bezpośrednio do nich.

Rzecznik Praw Dziecka wspomniał też o łączącej go z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych współpracy: edukacyjnej i prawnej. Pozostaje od lat partnerem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”.