Skip to:

27 lutego 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w debacie "Polak mały w przedszkolu i żłobku. Dostępność opieki - jakość edukacji", która odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W konferencji udział wzięli przedstawiciele rządu: Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Kozłowicz-Rajewicz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania oraz Maciej Jakubowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Jest to już trzecia konferencja dotycząca małych dzieci organizowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka i Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Prezydent RP zaprosił przedstawicieli rządu i samorządu, organizacji pozarządowych oraz rodziców i ekspertów, by rozmawiać o rozwiązaniach, które zapewnią każdej rodzinie w Polsce możliwość korzystania z dostosowanych do jej potrzeb różnych form opieki nad dziećmi. Podczas debaty goście dyskutowali o tym, co zrobić, by standardy jakości wczesnodziecięcej opieki w Polsce dawały rodzicom pewność prawidłowego rozwoju dzieci. Dostęp do różnych form opieki nad dziećmi jest kluczowym warunkiem sprzyjającym podejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci.