Skip to:

1 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z delegacją z Kirgistanu, którzy przebywają w Polsce w związku z projektem pt. Rzecznik Praw Dziecka - wymiana doświadczeń i konsultacje eksperckie realizowanym przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Marek Michalak przedstawił gościom podczas spotkania uprawnienia i obszary działalności instytucji Rzecznika Praw Dziecka, zwrócił również szczególną uwagę na ustawowy zakaz stosowania przemocy wobec dzieci. Kirgistańczycy wykazali duże zainteresowanie pracą i działalnością Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności współpracą z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, sposobem rozpatrywania skarg wnoszonych przez dzieci, a także funkcjonowaniem Dziecięcego Telefonu Zaufania.

W ramach projektu zespół ekspertów, który przyjechał do Polski (pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Kirgistanie, parlamentarzysta oraz aktywiści NGO) odwiedzą również Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, a także spotkają się z przedstawicielami m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Komitetu Ochrony Praw Dzieci, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz członkami sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

1 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z delegacją z Kirgistanu, którzy przebywają w Polsce w związku z projektem pt. Rzecznik Praw Dziecka - wymiana doświadczeń i konsultacje eksperckie realizowanym przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.