Skip to:

21 czerwca 2010 roku gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była pani Nouzha Skalli, Minister ds. Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Królestwa Maroka. W spotkaniu uczestniczyła również Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska.

Pani Minister Skalli przybyła do Polski z trzydniową wizytą, aby poznać polskie doświadczenia m.in. w zakresie polityki prorodzinnej, sytuacji osób niepełnosprawnych, walki z ubóstwem, zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci oraz pomocy dzieciom, zagrożonym wykluczeniem.

Spotkanie w Biurze Rzecznika było okazją do zaprezentowania polskich rozwiązań prawnych na rzecz ochrony najmłodszych. Marek Michalak przedstawił gościom z Maroka założenia Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, a także zakres przyznanych w ustawie kompetencji. Mówił też o praktycznym wykorzystywaniu takich narzędzi prawnych, jak możliwość przystąpienia do postępowań sądowych czy prawo do zbadania przez Rzecznika - nawet bez uprzedzenia - każdej sprawy na miejscu. Rozmawiano również o - podpisanej w ostatnich dniach - nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także sposobach walki ze zjawiskiem wykorzystywania dzieci do żebractwa.

21 czerwca 2010 roku gościem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka była pani Nouzha Skalli, Minister ds. Rozwoju Społecznego, Rodziny i Solidarności Królestwa Maroka. W spotkaniu uczestniczyła również Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska.