Skip to:

Wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego
(http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/p_45_08.htm), zgodnie z którym osoby, którym odmówiono świadczeń niewłaściwie argumentując, iż nie utraciły dochodu, jeśli w tym samym roku kalendarzowym uzyskały inny dochód - mogą wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do wójtów, burmistrzów i prezydentów polskich miast o poinformowanie mieszkańców, korzystających z pomocy służb socjalnych, o możliwości wystąpienia z taką skargą do organu, który wydał decyzję. Rzecznik rozesłał również informujące o tym pismo, z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych gmin.

Jest to możliwe do 8 sierpnia br., należy się też przy tym powołać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P 45/08.