Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 19 stycznia 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna, o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się 19 stycznia 2012 roku do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozszerzenie katalogu spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysługuje skarga kasacyjna, o sprawy rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej.