Skip to:

Do Rzecznika Praw Dziecka dotarły informacje, iż w niektórych gminach świadczenia rodzinne wypłacane są z opóźnieniem. W związku z tym 5 sierpnia 2009 roku Marek Michalak wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie informacji na temat działań, które wyeliminują takie nieprawidłowości.

Według doniesień prasowych, zdarzały się przypadki aż miesięcznych opóźnień w wypłatach świadczeń rodzinnych. Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej podkreślił, iż nieterminowe ich wypłacanie powoduje, że wiele niemajętnych rodzin - a w konsekwencji również dzieci - może nie mieć zapewnionych podstawowych potrzeb życia codziennego.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej